Årets Miljöpris i Klippan 2022

Centerpartiet i Klippan delar årligen ut Miljöpris för att uppmärksamma enskild person, förening eller företag som är verksam inom Klippans kommun och bidrar med en värdefull insats för miljön.

Årets pristagare ”Forsby ängar”, som drivs av Emelie och Per Hult, tilldelades priset för deras ekologiska gård med nötdjur och får som drivs i samklang med naturen – ett jordbruk med regenerativt fokus. Allt de gör syftar till att skapa bättre förutsättningar för jorden de brukar. De vågar testa nya saker, samtidigt får vi en levande landsbygd med småföretag. De har också involverat sig i en stor solcellspark som är ett framtida energisystem. Företaget drivs helt i linje med Centerpartiets anda med ekologiska och närodlade råvaror. Torsten och Christer Johansson från Centerpartiet delade ut priset.