Söderåsportalen.se

Kärlek till hembygden

Precis som EU ska bygga ett Europa med lokala företrädare ska EU stötta det lokala. Samtidigt saknas det ett verkligt europeiskt offentligt rum för samtal och diskussioner. Ett av många positiva exempel på lokalt deltagande är Klippans musikkår som deltar i EU-projektet ”Att vara en EU-medborgare” i samarbete med en kör från Portugal, BriChoir group, och en dansgrupp från Grekland, Panepirotic Association of Patras. Projektet reser frågor och söker svar på begrepp som medborgarskap, identitet och värderingar med hjälp av de olika ländernas konstformer. Slutmålet är att tillsammans framföra EU:s officiella national­sång ”Ode to Joy”. Andra lyckade EU-ledda Leaderprojekt värda att nämna är dels ”Träffpunkt Elfdalen” som verkligen höjt värdet av att besöka hembygdsbyn både för barn och vuxna, och dels har ”Projekt Söderåsen” varit ett lyckat gränsöver­skridande EU-projekt.

Den 9 juni är det val i Sverige till Europaparlamentet och den 22 maj startar förtidsröstningen. Om du bryr dig om det lokala krävs det att du engagerar dig för både det nationella och gemensamma EU.

Lördagen den 25 maj arrangerar Köpmannaföreningen Klippan­dagen för lokal handel. Detaljhandeln är ett viktigt ekosystem i EU:s ekonomi och står för 11,5 procent av EU:s mervärde och direkt sysselsätter över 29 miljoner människor. Att behålla och utveckla företagandet och att vi handlar i de butiker som finns lokalt, ökar sannolikheten för befolkningstillväxt och optimism. Små och medel­stora privatföretag bidrar direkt till medborgarnas välstånd, delaktighet och välbefinnande, till det lokala kulturlivet och kulturarvet i EU:s städer samt ger ett betydande antal sysselsättningsmöjligheter i dessa samhällen, vilket i sin tur leder till bättre erfarenheter för konsumenterna. Allting hänger ihop helt enkelt.

Daniel Kristensson, ansvarig utgivare