Annonsstorlekar i Söderåsjournalen

Söderåsjournalen

Tack för att du visar intresse för att synas i Söderåsjournalen!

Söderåsjournalen är en annonsfinansierad tidning som produceras av Adapt Media. Det är vi som står för idéer, intervjuer, text, foto och layout samt annonsproduktion och annonsförsäljning. Vi försöker att göra en så attraktiv och varierad tidning som möjligt för att den ska bli läsvärd. Vårt syfte med tidningen är att stärka det lokala näringslivet och framför allt att främja handeln på utgivningsorterna. Vi vill också sprida positiva nyheter om föreningslivet och visa vad som är på gång runt om oss. Tidningen kommer ut 11 gånger om året till alla hushåll och företag i utgivningsområdet som inkluderar Klippans kommun, Kvidinge och Röstånga. Tidningen finns även utplacerade på flera utlämningsställen – både inom och utom utgivningsområdet.

För information om annonspriser och paketerbjudande, kontakta Adapt Media på tel 0435-77 90 50.

StorlekFormat (Bredd x Höjd)
1/8-del99 x 65,5 mm 
1/4-del (Stående)99 x 134 mm 
1/4-del (Liggande)201 x 65,5 mm 
1/2-sida (Stående)99 x 271,5 mm 
1/2-sida (Liggande)201 x 134 mm
Helsida201 x 271,5 mm
Helsida (Utfallande) – endast i överenskommelse med redaktionen215 x 288 mm + 3 mm utfall på samtliga sidor