Söderåsportalen.se

Varje början har även ett slut

För 36 år sedan kom det första numret av Söderåsjournalen ut, eller Klippanjournalen som den hette då. Tidningen har berört, skapat glädje och bidragit till att Klippan och Söderåsområdet har bibe­hållit en lokal handel. Men precis som arbete, livet och allt annat har ett slut har även Söderåsjournalen ett slut. Allt i livet är temporärt, inget är för evigt. Tror man på motsatsen så blir man besviken och bitter. Att tvinga saker att överleva är som att gräva hål utan mening.

Söderåsjournalen har överlevt tack vare alla annonsörer som insett och tagit del av värdet som en lokal tidning ger. Klippans kommun har fått ut kommuninformation till samtliga hushåll. Under senare år har alla aktiviteter, konserter och events besökts och fotograferats. På så vis har Söderåsjournalen varit mer än en källa för dig som enbart vill handla utan det har även varit ett samhälls­upp­lysande och lärande magasin i färg.

Genom åren har olika personer skrivit, fotograferat och layoutat tidningen. På webben och sociala medier har Söderåsjournalen varit först med allt positivt som händer i området. När tidningen inte har delats ut har man ringt oss trots att vi inte har något med utdelningen att göra.

Klippans köpmannaförening och Klippans kommun har fått uppbackning i syfte att stärka den positiva bilden av området. Företag och butiker har fått reportage och uppmärksammats på olika
positiva sätt. Föreningslivet har haft en sida att synas på och deras framgångar har uppmärksammats. Vi har verkligen ansträngt oss för att vara en bidragande orsak till ett positivt klimat på bästa vis.

Nu är tyvärr tiden för Söderåsjournalen kommen. De senaste åren har tidningen inte burit sina kostnader och samtidigt som många vill vara med och synas är en vanlig inställning att någon annan ska betala. Tyvärr är det endast osten i musfällan som är gratis och det är av en anledning! Rent krasst har Adapt Media stått för kostnaderna för att stötta lokal handel och sprida Klippans kommuns information. I en situation där kostnaderna ökat med nästan 100 procent samtidigt som intäkterna minskat över tid finns det bara en sak att göra, inse att vi nåtts vägs ände. 

Jag vill rikta ett tack för alla åren och alla positiva ord som vi fått för Söderåsjournalen. Sist men inte minst ska medarbetarna som skrivit, fotograferat, layoutat och sålt in annonserna berömmas. Utan er hade det aldrig blivit någon tidning.

Daniel Kristensson, ansvarig utgivare