Lions Club Klippan gör skillnad i samhället

Genom att samla in pengar för väl­görande ändamål bidrar Lions medlemmar till ett bättre samhälle både lokalt och internationellt. Vid deras senaste möte beslutades att likt föregående år ge ut 10.000 kr till grundskolans 9:e klass­are fördelat proportionerligt mellan elever i Klippan, Ljungbyhed och Östra Ljungby. Pengarna ska sätta guldkant på avslutningsdagen. 

Vidare har Lions Club Klippan i samarbete med Åbyskolan instiftat stipendium för ”Gott kamratskap, avstånds-tagande från mobbing och extraordinär hjälpsamhet till en medmänniska”. Det kommer att delas ut tre stipendier på 1000 kr. 2000 kr delades ut till fika/lunchpengar till skolklass på Östra Ängsskolan i samband med skolutfärd. 

Ytterligare gavs även bidrag till ”värdigt studentfirande” till en student som trots svårigheter i familjen såväl socialt som studiemässigt, lyckats klara skolgången. Studenten saknar dock ekonomiska möjligheter att fira sin studentdag. Lions beviljade med glädje 2000 kr till ändamålet. 

Internationellt skänktes pengar till ett projekt i Tanzania som förser människor, skolor och sjukhus med rent vatten varje dag samt till projektet ”Mat till Ukraina”.