Swedbanks ägarstiftelse stöttar föreningslivet

Sparbanksstiftelsen Skåne har i år bytt namn till Swedbanks Ägarstiftelse Skåne för att tydliggöra sin koppling till Swedbank. Ägarstiftelsen arbetar aktivt med att stödja positiv samhällsutveckling genom det lokala föreningslivet och har möjliggjort utveckling för hundratals olika projekt och verksamheter sedan starten. 

Bland årets mottagare i juni fanns Klippans kraftsportklubb som sökt medel för utbildning av fler ledare. En av ledarna är 17-årige Linus Leandersson som kvalat in till NM i tyngdlyftning vid sidan av att vara ungdomsledare. Bland övriga mottagare fanns Klippans hembygdsförening som fick pengar till ett guidesystem med hör­lurar så att alla kan höra. Ett hållbart projekt liksom hembygds­historia. Nattöga i Ljungbyhed fick pengar till brand- och säkerhetsutbildning. Deras preventiva arbete gör att de ibland ställs inför situationer som kräver att de vet vad de får och kan göra. Klippans karateklubb fick medel till ett projekt för jämlikare medlemskap. Ljungbyheds IF fick bidrag till att genomföra sommarfotbollsskola under tre dagar. Deras egna ungdomar är ledare. Billesholms IK fick stöd till ungdomars välmående och Billesholms hembygdsförening fick medel till att bygga om en hörsal och införskaffa teknisk utrustning. 

Samtliga projekt är sådana som gör nytta i samhället och är håll­bara. Projekten som Swedbanks ägarstiftelse stöttar gör stor skillnad lokalt, når ut till många aktiva och genomförs i samverkan med det lokala föreningslivet.