Redaktionen för Söderåsportalen.se & Söderåsjournalen

Ansvarig utgivare

Daniel Kristensson
Ansvarig utgivare

E-post: daniel@adaptmedia.se
Tel: 0435-77 90 51

AD, Annonser

Pär Lundqvist
AD / Annonser

E-post: par@adaptmedia.se
Tel: 0435-77 90 52

© Copyright

Adapt Media har copyright på allt material som publiceras på Söderåsportalen.se och i Söderåsjournalen, om inget annat anges. Upphovsrättslagen gäller, och omfattar alla typer av texter, artiklar, teckningar, bilder, grafik med mera. Material från Söderåsportalen.se och Söderåsjournalen får endast användas för privat bruk. Att kopiera, överlåta, sälja eller kommersiellt utnyttja materialet är inte tillåtet utan Adapt Medias tillstånd.