Taggarkiv: Miljöpris

Årets Miljöpris i Klippan 2022

Centerpartiet i Klippan delar årligen ut Miljöpris för att uppmärksamma enskild person, förening eller företag som är verksam inom Klippans kommun och bidrar med en värdefull insats för miljön.

Utdelning av Centerpartiets miljöpris

Centerpartiet, kommunkrets Klippan, utdelar årligen ett miljöpris till enskild person, förening eller företag som är verksam inom Klippans kommun och som gör insatser inom miljöområdet utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 

Årets Miljöpris i Klippan

Centerpartiet i Klippan delar årligen ut Miljöpris för att…