Utdelning av Centerpartiets miljöpris

Centerpartiet, kommunkrets Klippan, utdelar årligen ett miljöpris till enskild person, förening eller företag som är verksam inom Klippans kommun och som gör insatser inom miljöområdet utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 

Årets pristagare Klippans Hembygdsförening tilldelades priset för att ”Föreningens välskötta örtträdgård bidrar till en ökad bio-logisk mångfald samt skänker inspiration till besökande till egen (när)odling.” I samband med årsmötet för Klippans Hembygds­förening var Lars-Johan Forsberg och Bo Andersson från Centern på plats och lämnade över priset.