Foto: Shutterstock

När du vill ha rent och snyggt tak

Ytlig påväxt av mögel och alger behöver motarbetas. Idag växer det väldigt mycket mossa och lav på våra tak. Mossan binder fukt och det i sin tur gör att man kan få frostsprängningar på vintern. 

– Vi har arbetat fram en metod som är skonsam mot taken och ökar deras livslängd. Ditt tak bör besprutas med ett moss- och algdödande medel som sedan får ligga kvar så du kan låta väder och vind sköta resten. Behandlingen av taket ger ett bra resultat och taket håller sig fint i flera år framöver, säger Morgan Sivius på Spolservice i Ljungbyhed.

Har du ett tak med pannor får du absolut aldrig använda en högtryckstvätt då pannorna kan expandera och spricka när temperaturen sjunker. Ett helt och friskt tak ger både ett snyggt intryck och förhöjer värdet på hela huset.

Vacker fasad

En nytvättad fasad ger längre hållbarhet på den befintliga färgen, den fräschas upp och fasaden kan rentav upplevas som nymålad. En ren fasad ger också mindre möjligheter till påväxt i form av alger och mögel.

Det är extra viktigt att tvätta fasaden inför ommålning. Annars målar du in mögel och alger i färgen, vilket gör att de snabbt kommer tillbaka och din fasad ser ofräsch ut.

Förebygg framtida skador och boka er tak­tvätt med Ljungbyheds spolservice!