Söderåsportalen.se

Vårsång

”På gyllene skyar å nyo Du kommer, o Vår!
Förbi äro molnen, förbi äro stormarnes dagar.
Se skördarne knoppas, se fruktträdet blommande står
Och turturn så ömt i de susande lundarne klagar.”

Erik Johan Stagnelius (1793–1823) är den svenska romantikens främsta diktare. Med sin penna lyckades han färga en diktvärld där frälsning sker varken genom tro på Jesus eller genom auktoriteter, utan genom kunskap. Det sägs att Stagnelius var både full och nedsupen till det yttre men en filosof under ytan med romantiska drag. Vi lever i en tid där försoning behövs mer än konfrontation, där kunskap och bildning lyser starkare än auktoriteter.

Historien påverkar vår uppfattning av samtiden och våra perspektiv på framtiden. Vi kan inte undfly det som hänt utan vi är tvingade att förhålla oss till den och försöka förstå vem vi är och varför vi hamnat där vi är. Med kunskap om historien kan vi navigera i samtiden. Att leva utan historia kan liknas vid att leva utan minne och utan minne är det omöjligt att veta vem man är, har varit och vill vara.

När Klippans köpmannaförening höll årsmöte 13 mars 2024 var det exakt 100 år sedan föreningen bildades. Fredagen den 19 april har filmen ”Stormskärs Maja” Sverigepremiär och visas i Ljungbyhed. I ena huvudrollen syns Ljungbyhedssonen Linus Troedsson. Filmen bygger på Anni Blomqvists romanserie om livet som torparhustru på ön Stormskär i Ålands skärgård. Livet i ytterskären är hårt, och sorger, stormar, eldsvådor och missväxt lägger sig ständigt i deras
planer. Boken och filmen är ett stycke Åländsk historia och en
gripande berättelse om en stark kvinna.

Vi kan lära oss av historien att det är tillsammans och gemensamt som vi klarar av kriser och missväxt. Låt oss njuta av våren och hjälpas åt att vända blad mot en bättre morgondag.

Daniel Kristensson, ansvarig utgivare