Vänster: Havgård 2019. En prisad Gustaf Aldén ute på sina fält. Höger: Havgård 1926. Patron Daniel Sonesson ute på gården med bland hönsen. (Foto: Blomgrens Arkiv)

Prisat familjejordbruk vid Söderåsen

Havgård är ett KRAV-certifierat familjejordbruk som ägs av Margareta Aldén och drivs ihop med sonen Gustaf Aldén utifrån filosofin att jobba med naturen.

För att lyckas med detta har gården både växtodling och djurhållning. Bjäre – Åsbo hushållningsdistrikt har tilldelat Gustaf Aldén ett stipendium för hans arbete med ung växtkraft och att ta fram nya grödor till svensk humankonsumtion som linser, quinoa och matlupin.
– Det är givetvis kul med uppmärksamhet för det arbete man lägger ned. Egentligen hade jag inga planer på att bli lantbrukare utan det var när jag fick hoppa in och hjälpa till när min far blev sjuk som jag insåg hur roligt arbetet som lantbrukare är, säger Gustaf.

Kor fria från antibiotika
Köttproduktionen består av kor som växer i sin egen takt och lever ett friskare och längre liv. Korna främjar biologisk mångfald när de betar. Djur och växtodling harmoniserar med varandra. Djuren bidrar till kretsloppet genom att beta, producera gödsel och minska ogräset i växtodlingen.