Taggarkiv: Havgård

Söderåsportalen.se

Varje början har även ett slut

För 36 år sedan kom det första numret av Söderåsjournalen ut. Nu är tyvärr tiden för Söderåsjournalen kommen.
Vänster: Havgård 2019. En prisad Gustaf Aldén ute på sina fält. Höger: Havgård 1926. Patron Daniel Sonesson ute på gården med bland hönsen. (Foto: Blomgrens Arkiv)

Prisat familjejordbruk vid Söderåsen

Havgård är ett KRAV-certifierat familjejordbruk som ägs av…