Taggarkiv: Odling

Vänster: Havgård 2019. En prisad Gustaf Aldén ute på sina fält. Höger: Havgård 1926. Patron Daniel Sonesson ute på gården med bland hönsen. (Foto: Blomgrens Arkiv)

Prisat familjejordbruk vid Söderåsen

Havgård är ett KRAV-certifierat familjejordbruk som ägs av…