El på Tegelbruksskolan utsedda till årets arbetslag 2023

Det är ETG College som prisar lärarna. Tegelbruksskolans utbildningskoncept gör att elever får ett certifikat vid avslutad utbildning och direkt kan få jobb och slippa lärlingstiden. Arbetslaget på El- och energi­programmet har byggt upp ett nära samarbete med lokala företag inom elteknikbranschen. Genom att utveckla sina lokala ETG-råd (möten med bransch- och näringsliv) har de skapat förståelse och delaktighet från näringslivet. 

Tegelbruksskolan har även skapat inspirerande och motiverande övningslokaler och verkstäder, vilket ger eleverna en idealisk plats för sina studier. 

Priset som ”Årets arbetslag” tilldelas med ETG Colleges motivering:
”På grund av deras vilja och förmåga att utveckla både utbildningen på El- och energiprogrammet och ETG College som helhet. Genom ett starkt engagemang från lärarna och ett framstående samarbete med lokala företag har arbetslaget lyckats skapa goda förutsättningar för eleverna att blomstra och vara väl rustade för framtida anställningar inom branschen.”