Klippans musikkår till Bryssel

Under 2024 kommer Klippans musikkår att delta i ett EU-projekt ”Att vara en EU-medborgare” i samarbete med en kör från Portugal, BriChoir group, och en dansgrupp från Grekland, Panepirotic Association of Patras. Projektet har syfte att främja europeiskt medborgarskap, identitet och värderingar med hjälp av de olika ländernas konstformer. Även att öka medvetenheten om vikten av europeiskt medborgarskap hos personer som tillhör regioner som i allmänhet ligger utanför beslutscentra i våra länder.

Slutmålet är dels att tillsammans framföra EU:s officiella national­sång ”Ode to Joy”, dels att sammanställa erfarenheter och nya kunskaper i en multimediabok ”EU Identity, From Past to Success”. 

Klippans musikkår kommer dessutom att genomföra en del konserter och informationsträffar i Klippans kommun. Aktiviteterna kommer att presenteras i Söderåsjournalen och på musikkårens hemsida.