Föreningarnas bästa vän

För de flesta föreningar är tid och pengar en bristvara. Samtidigt pekar all forskning på hur viktigt föreningslivet är för barn, ung­domar och samhället i stort. Adapt Media vill bidra till att fler lokala föreningar kan växa och utvecklas så att alla människor kan ta del av och verka inom förenings­livet. Föreningslivet bidrar till att göra samhället bättre och får människor att flytta hit och trivas. Adapt Media stöttar flera föreningar i närområdet genom att ha föreningsrabatt på alla trycksaker.

Att trycka digitalt är kostnadseffektivt för mindre och medel­stora upplagor. Föreningar som trycker tidningar eller medlemsblad tjänar snabbt in tid och pengar genom att använda sig av digitaltryck hos Adapt Media.

– Vi trycker olika föreningars medlemstidning, tävlingsprogram, foldrar, flygblad och protokoll med mera. Dessutom kan du få dina trycksaker sorterade, vikta och häftade efter dina önskemål. Vi kan även adressera, kuvertera och lämna in tidningarna till posten. Att hjälpa föreningar snabbt och enkelt är en självklarhet för oss, förklarar Daniel Kristensson på Adapt Media.

Viktigt med idrottsföreningar

Idrottsföreningen motverkar stillasittande, håller barn aktiva och hjälper dem att bygga en grund för bättre fysisk hälsa och väl­mående. I föreningslivet får barn och ung­domar goda förebilder.

– Frågan är om alla föreningar vet om att de har föreningsrabatt på allt som de beställer och trycker hos oss, frågar sig Daniel.

Adapt Media i Klippan levererar dagligen trycksaker till både företag och föreningar. Med hög service och kvalitet är Adapt Media en självklar partner för alla i när­området. 

Du vet väl om… 

…att om du trycker ditt föreningsblad minst 4 gånger per år så debiteras ingen moms! Kontakta Adapt Media för mer information.