Ge kärlek till din bil 

Vårsolen har börjat titta fram och plötsligt ser bilen ut som att den inte har fått kärlek på flera år. Det är hög tid att tvätta bilen! 

Det är skillnad på att tvätta bilen hemma eller använda biltvätten på Fabriks­vägen. Det förstnämnda innebär miljö­förstöring eftersom smutsen som inne­håller bland annat tungmetaller, olja och andra föroreningar rinner orenat ut i dagvattenbrunnar. Vatten från dag­vatten­brunnar renas inte, utan leds direkt ut till sjöar och hav. De miljö­farliga ämnena från tvättvattnet kan förstöra för växt- och djurliv på både kort och lång sikt.

Tvätt med avloppsrening

Biltvätten på Fabriksvägen är det miljövänligaste alternativet när du ska tvätta din bil. Noll utsläpp, oljeavskiljare som tar hand om tvättvattnet så att inga miljö­farliga ämnen släpps ut i avloppsvattnet, sparsam vattenanvändning och bra bilvårdsprodukter. Du har även tillgång till dammsugare, vilket är smidigt om även insidan behöver städas.