Hållbarhet i föreningslivet 

Klippans kraftsportklubb är en klubb som jobbar med de globala hållbarhetsmålen, såväl socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Tack var bidrag från Sparbankstiftelsen och Swedbank har de köpt in en skohylla med lyftarskor i olika storlekar för utlåning. Här kan alla träna tryggt och säkert utan att tänka på kostnader.

Swedbank bidrar varje år till den lokala utvecklingen genom att två gånger om året dela ut medel till projekt i Klippan, Perstorp och Bjuv. Ett stort fokus ligger på projekt som gör nytta i samhället och som kan stödja lokala verksamheter för att fortsätta finnas kvar och främja den lokala utvecklingen.