Kvalitetssäkrade och attraktiva cykelvägar med Cykelleden Skåne

Cykelleden Skåne, som är en regional turismcykelled, in­vigdes den 3 juni. Invigningen skedde på flera ställen runt om i Skåne. Den lokala invigningen för Söderåsenområdet var i Röstånga, och arrangerades av Söderåsenkommunerna i samarbete med Söderåsens Nationalpark och Region Skåne. 

Ett antal aktörer hade samlats utanför Röstånga turist­information på lördagen för att informera om den nya cykelleden och tipsa om allt fint som finns att uppleva runt leden. Dagens program innehöll allt från föreläsning med filmvisning till tipsrunda – allt givetvis med cykeltema. På plats fanns flera representanter från föreningar, nationalpark och kommuner och det erbjöds fika och grillad korv. 

Om Cykelleden Skåne

Cykelleden Skåne med sina tre delleder är regional turismcykelled. De tre dellederna går under namnet Cykelleden Skåne och sträcker sig mellan Kristianstad – Ängelholm, Ystad – Båstad och Lomma – Kristianstad. Delen som passerar Söderåsen heter 102 och går mellan Ystad och Båstad. 

Cykelleden Skåne erbjuder cyklisten drygt 50 mil cykelled som passerar en mängd upplevelser i form av natur, kultur, boende och mat.

Genom invigningen av Cykelleden Skåne skapas ett bredare utbud av kvalitetssäkrade och attraktiva cykelleder som erbjuder cyklisten varierande natur och upplevelser i hela Skåne.

Mer information och inspiration finns på www.cykelledenskane.se.