Skördedag i Kågeröd firar 25 år

För över 25 år sedan beslutade några lantbrukare runt Kågeröd att de skulle visa var maten kom ifrån, ta vara på äldre generationers kunnande och hålla landskapet öppet. De slog säden med lie och tog sedan upp den för hand. Därefter visade de processen med skördeapparat och självbindare och till sist hur det gick till med stationär tröska. 

Efterhand som skördedagen växte flyttade det till Åkesholm. Evenemanget har blivit en riktig familjefest där det visas hur tidigare generationer bedrivit lantbruk. I år kan barnen hoppa i hoppborg gjord av halm och leka gammaldags lekar. Det blir teater med ”Tibbe” som visar hur det festades efter skörden kommit in. Skånska Husar & Dragontroppen rider kadrill. Servering med smaker från förr och det blir utställning av veteranfordon, en riktig familjefest!

Foton: skordedag.se