STCC arbetar hållbart för framtiden

Ljungbyheds motorbana tilldelades Klippan kommuns Näringslivspris 2020 och premiären av STCC 2022 gick av stapeln på Ljungbyheds motorbana. 

Förra året initierade de ”STCC junior”; skolmaterial med arbetsuppgifter och en vikbar bil som Ljungbyhedsskolans elever fick färglägga och skriva namn på. Att knyta samman bilintresse med skolans läroplaner och näringslivet gav så bra respons att i år ska de arrangera en ”Framtidsmässa” kopplat till STCC.

– Det finns ett nyttoprojekt, att barn får läsa om teknik och rita. Vi vill bidra till att väcka intresse hos barn och ungdomar där de ser jobbmöjligheterna som vuxna. I år har vi 1000 barn och ungdomar som är bokade att komma hit till Framtidsmässan, säger Ted Johansson. 

I år sker det många nya saker. STCC är flyttat till hamnen i Helsingborg fast enbart med eldrivna bilar. Året därefter kommer STCC till Göteborg. Men STCC och tävlingsbilar har sitt säte i Ljungbyhed. Därför anordnar de i år en framtidsmässa kopplat till STCC.

2023 är året då STCC blir världens första nationella touring car-mästerskap som elektrifieras, ett led i att reducera klimatpåverkan.

Tillväxtföretag

När MOM Events startade 2010 var det ett evenemangsföretag, idag driver de en motorbana som fått nationellt erkännande. Förebilden är den klassiska F1 Grand Prix-banan Silverstone, vars omgivning i dag huserar ett så kallat HPTM-kluster för motorsportteknik (High-Performance Technology and Motorsport). På ett liknande sätt har motorbanan i Ljungbyhed utvecklats med flera nischade företag och det arrangeras mycket utbildningar av olika slag på och omkring motorbanan. Närheten till Ring Knutstorp gör att de två motorbanorna kompletterar varandra. Bredden och förmågan att anpassa sig och sin verksamhet gör att de fortsätter att utvecklas och ha tillväxt.

Framtidsmässa

För ett företag som vill vara relevant även i framtiden krävs det att morgondagens vuxna har liknande intresse och kan hitta yrken att jobba med inom bilar och motorsport. STCC är en plattform för inspiration av unga. Det finns ett nyttoprojekt, att främja teknik och att rita.

– Förra året lyckades vi väcka intresse och fick hit skolklasser och lärare. Barnen ritade och fick sen se och känna på riktiga racingbilar och prata med förare och ingenjörer, förklarar Ted.

I år blir det en mässa istället där sponsorer till STCC får presentera sig och visa vilka arbetstillfällen det finns som vuxen. STCC och Ljungbyheds motorbana vill vara en brygga mellan skola och näringsliv. Framtidsmässan blir ett roligt och unikt evenemang på det sättet att barn och ungdomar bjuds in.

– På Custom motorshow Elmia under påsken var det 800 personer som körde STCC virtuellt under mässan. Nästan uteslutande var det ungdomar. Den yngre generationen är öppen för förändringar och elektrifiering. Motorsport inspirerar ungdomar och vi vill fånga upp intresset. Över 1000 barn, ungdomar och lärare är inbokade att komma hit, säger Micke Bern.

Det Micke och Ted har gemensamt är att de är stolta över bygden och att få hjälp till att sätta Ljungbyhed och Klippans kommun på kartan när det gäller motorsportteknik.

Klippans Kommun

På barn- och utbildningsförvaltningen jobbar Marie Berlin som projektledare och ansvarig för att ha kontakt med företag i kommunen. 

– Företagen i kommunen förstår att de måste visa upp sig för barn och ungdomar. Från skolans sida finns det ett intresse och nyfikenhet av att besöka Framtidsmässan och alla företag som kommer dit.

Drygt 1000 elever ska bussas ut till Ljungbyheds motorbana, alla elever i årskurs 2-4 samt årkurs 7-9. Ett besök som alla ser fram emot.

– Vi ville haft med oss samtliga gymnasieelever men de har redan slutat då. Ambitionen är att göra ett liknande projekt i höst i samband med STCC på Knutstorp den 1 september. Det är verkligen spännande och positivt att jobba med Anders Lindberg och Burim Nikqi på näringslivsavdelningen och Ted Johansson ute på Ljungbyheds motorbana, avslutar Marie.

Näringsliv

En annan medarbetare som jobbar med skola mot arbetsliv på arbetsmarknadsenheten är Burim Nikqi. Burim arbetar med att främja samarbetet mellan arbetsmarknadsenhet, skolan och näringslivet.

– Klippans näringsliv är duktiga på att hitta samarbete för att knyta varandra närmare. Vårt nästa steg är att satsa på företag som är fadderföretag till någon av våra grundskolor i kommunen. Är ditt företag intresserat av att vara fadderföretag så kontakta mig, säger Burim.

Att matcha ungdomar med jobb är något alla inblandade parter vinner på. Framtidsmässan kan skapa engagemang och intresse hos ungdomar som inte vet vad de vill göra i framtiden. 

– Kan vi överbrygga klyftan mellan skola och näringsliv och få till samarbete tidigt är mycket vunnet och något alla tjänar på, avslutar Burim.