Ett paradis för blommor och bin i Ljungbyhed

Ljungbyheds golfklubb har under ett antal år deltagit i ett unikt pilotprojekt för att öka den biologiska mångfalden i vår natur. 

Genom naturvårdsbränning på golfbanan, uppsättande av bihotell och anläggande av bibäddar syftar till att bland annat skydda, vårda, bevara, återställa och nyskapa värde­fulla natur- och kulturmiljöer samt skapa goda miljöer för pollinerande och sandlevande insekter. Målet är att gynna pollinerande insekter.

– Om vi hjälper naturen så hjälper naturen oss, säger Fred Svegart.

Gammalt gräs och ris eldas upp för att ge plats för ängsblommor och ljung. Möjligheten att skapa en biologisk mångfald på golfbanan genom naturbränning engagerar många av golfklubbens medlemmar som är ute och bränner upp gammalt gräs. 

– Ängsmarken ger mat åt pollinerarna och sandblottorna boplatser. Naturvårdsbränningen glesar ut ruffen och tillsammans med slyröjning ger den en rikare växtlighet av blommor och underlättar föryngring och utbredning av ljungen, avslutar Karl-Olof ”Otta” Lööw.