Tord Andersson, Projektledare Klippans Kommun

Vad händer i Rönneåprojekten?

Tord Andersson, 
Projektledare Klippans Kommun
Tord Andersson

Projektledare för Rönneåprojektet Tord Andersson berättar om vad projektet syftar till. Destinationsutvecklare Matilda Brozén berättar om ett annat projekt kopplat till arbetet, Destination Rönne å och Ringsjön. 

Rönneåprojektet – vad går det ut på?

– Syftet med Rönneåprojektet är att återskapa åns naturliga sträckning och flöde genom att riva ut kraftverken Stackarp, Klippan och Forsmöllan och restaurera åfåran. En fritt flödande Rönne å innebär att ån uppströms kraftverken görs tillgänglig för vandrande fisk och alla växter och djur som idag hindras vid passagen. Totalt rör det sig om nästan 100 km åsträcka som öppnas upp inklusive biflöden vilket innebär en stor naturvårdsnytta i flera kommuner, säger Tord Andersson, Projektledare i Klippans kommun.

Vad händer just nu?

Innan utrivningen kan påbörjas måste Mark- och miljödomstolen bevilja kommunens ansökan om tillstånd till utrivning. Nu har domstolen meddelat att de kommer att kalla till huvudförhandling under våren.

Vad innebär det?

Att domstolen under cirka en veckas förhandling kommer att behandla kommunens ansökan och besluta om hur kraftverken ska rivas ut.

Vet man att domstolen beviljar ansökan?

När det kommer till utrivning av kraftverk har vi som kraftverksägare rätt till utrivning. Det handlar inte om domstolen beviljar tillstånd för utrivning eller ej utan hur utrivningen ska gå till.

När kan man se att det händer saker på riktigt?

Om allt går som planerat kommer dammen vid Forsmöllan att tappas på vatten redan till sommaren. Arbetet med att riva ut kraftverken och dämmena påbörjas först 2024 när sedimenten i dammarna torkat upp och risken för att de sprids nedströms är mindre.

Matilda Brozén, Destinations­utvecklare Klippans Kommun.
Foto: Lena Evertsson
Matilda Brozén, Destinations­utvecklare Klippans Kommun. Foto: Lena Evertsson

Destination Rönne å och Ringsjön

Parallellt med Rönneåprojektet som Klippans kommun driver, pågår ett utvecklingsprojekt för att sätta Rönne å på kartan som destination. Projektet Destination Rönne å och Ringsjön är ett samarbete mellan kommunerna Eslöv, Hörby, Höör, Klippan, Åstorp och Ängelholm.

– För närvarande arbetar vi med att ta fram en plan för hur vi kan arbeta med hållbarhet tillsammans med näringen. I utvecklingen av en destination är det viktigt att komma ihåg att bara för att vi vill att det ska kommer fler besökare, så innebär inte det att det ska ske på bekostnad av naturvärden. I januari bjöd vi in föreningar och företag till workshops där de fick ge sin syn på hållbarhet, säger Matilda Brozén, Destinations­utvecklare i Klippans kommun.

Intressanta saker på gång under året

– Något vi planerar för just nu är en fototävling som kommer hållas till sommaren. Fototävlingen vänder sig till allmänheten och intresserade kan lämna in ett bidrag med motiv från Rönne å eller Ringsjön. Temat för tävlingen är ”Med Kärlek till Vatten” och utställning av bidragen kommer ordnas i varje deltagande kommun, berättar Matilda.

Den första maj öppnar tävlingen för inlämning av bidrag. Mer information om tävlingen och om projekten finns på www.klippan.se/ronnea.