Söderåsportalen.se

Framtidstro och trygghet

”Ja visst gör det ont när knoppar brister.
Varför skulle annars våren tveka?
Varför skulle all vår heta längtan  
bindas i det frusna bitterbleka?
Höljet var ju knoppen hela vintern.
Vad är det för nytt, som tär och spränger?”

Karin Boyes dikt rymmer mycket av det vi känner idag. Den obesvarade kärleken som vi alla fått känna på liksom vårens annalkande efter vinterns kyla. Det underliggande budskapet hos Karin Boye är rädslan för framtiden och hur livet ter sig efter vilken väg man väljer. Det som är genomgående för dikten är just rädslan för det nya. 

Vi lever i en tid där omvärlden är osäkrare än på mycket länge, priserna på mat och el skenar och vi vet inget om framtiden. Är det något vi vet är det att vi ska ta oss igenom tiden tillsammans och att hjälps vi åt går allting mycket lättare. Genom att hjälpas åt och samarbeta. Ingen är stark ensam. Det är en av flera anledningar till att vi behöver en köpmannaförening och företagarna, sammanslutningar för allas bästa. När vi hjälps åt blir det en trygghet och säkerhet. Därför vädjar jag till att fler inom Klippans näringsliv ska engagera sig både för sin egen skull och alla gemensamt.

För oss konsumenter finns det flera goda anledningar att handla lokalt och stötta det lokala näringslivet. Det finns däremot inga anledningar till att inte göra det. Det som är bra för oss alla är det dumt att inte stötta, oavsett nyheter eller hur omvärlden ser ut. 

Daniel Kristensson, ansvarig utgivare