Klippan utbildar vårdpersonal – människor som vill arbeta med människor

Undersköterskor är yrket där det förväntas vara störst behov av fler utbildad personal de närmaste åren. Från och med den 1 juli 2023 blir undersköterskeyrket en skyddad yrkestitel. 

Klippans Vuxenutbildning ligger i framkant med uppbyggnaden av ett utbildningscenter för vårdyrken och skolan utbildar vuxenstuderande inom vårdyrket varje termin. För tillfället är två olika klasser i gång samtidigt under vårterminen. Pernilla Svensson är programansvarig för vård och omsorgsutbildningen i Klippan och hon är stolt över den resa som pågår inom Klippans kommun, både inom socialförvaltningen och på Vuxenutbildningen.

– Vi gör skillnad, undersköterskor som går ut i arbetslivet bidrar till att hjälpa andra människor. Vi letar efter människor som tycker om att arbeta med människor, vårdyrket är ett tryggt och säkert val för alla som vill ha en garanterad anställning efter avslutad utbildning, säger Pernilla.

Utbildningsspår till yrkestitel

Undersköterskeyrket har inte varit reglerat tidigare och utbildningen har över tid skiftat kraftigt i såväl kvalitet som innehåll. Eleverna som studerar i Klippan har två olika utbildningsspår in i arbetslivet. Det ena utbildningsspåret ut i arbetslivet innebär tre terminers studier och praktik. Det andra utbildningsspåret kombineras med extra språkstöd åt de som inte har svenska som modersmål. Vägen från arbetslöshet till självförsörjning går genom utbildning. Vuxenutbildningen jobbar tätt ihop med Burim Nikqi, Klippans kommuns arbetsmarknadskonsult/näringslivsutvecklare.

– Samarbetet med Burim fungerar bra och vi vill gärna att fler söker sig till oss, både arbetslösa och de som vill skola om sig. Efter avslutad utbildning har du rätt att ansöka om skyddad yrkestitel. Utbildningen ger även behörighet att läsa vidare på universitet/högskola eller yrkeshögskola, det vill säga att du får otroligt stora möjligheter. Vi är mycket stolta över både utbildningen och våra elever, vi utbildar människor i vård och omsorg, berättar Pernilla.

Omsorg och medkänsla

Alla färdigutbildade elever kliver rakt ut i arbetslivet, bristen på utbildade undersköterskor är enorm. Det finns jobb i de kommunala verksamheterna vilket innebär arbete inom LSS, särskilda boenden eller hemtjänst. Det finns även stora möjligheter att arbeta inom Region Skåne, det vill säga på sjukhus eller inom primärvården.

– Vi har ett väl fungerande samarbete med verksamhetscheferna inom Klippans kommun. Tanken är att nuvarande och framtida samverkan ska bidra till en kompetenshöjning av personalen. Det finns även att behov av fler anställda för att bedriva god vård, förklarar Pernilla.

Ronny Olesen är ny i rollen som rektor på Vuxenutbildningen och tillsammans med Pernilla Svensson lovordar de vårdutbildningen och samarbetet med verksamhetscheferna i Klippans kommun. På utbildningen är flera olika lärare involverade med olika kompetenser för att ge den bästa utbildningen. 

– Att få människor att växa och utvecklas genom att ge ansvar, utbilda och lyfta kompetensen hos våra undersköterskor, det finns bara vinster för alla i den resa vi startat. På sikt ser vi stora samhällsvinster när fler går från arbetslöshet till arbete, för eleverna är det en vinst att utbilda sig till ett meningsfullt arbete med ansvar, empati och ta hand om människor med omsorg och medkänsla, säger Ronny.

Sarah Santesson, biträdande rektor
Sarah Santesson, biträdande rektor

Vård- och omsorgs­utbildningen vänder sig till dig som vill ha ett spännande, utvecklande och omväxlande arbete inom vård och omsorg. Utbildningen genomförs i egen regi av Vuxenutbildningen i Klippan. Målet är att göra vuxnas livslånga lärande möjligt.

– Vår vårdutbildning är certifierad och sker i nära samarbete med arbetslivet. Varje termin innehåller fyra veckors praktik inom olika verksamheter, vilket ger möjlighet att prova på och känna sig för inom yrket, avslutar Sarah Santesson som är biträdande rektor på Vuxenutbildningen.

Att arbeta inom vård och omsorg får dig att känna dig som del av ett större sammanhang, vägen dit går genom Vuxen­utbildningens vård- och omsorgsutbildning.