Söderåsportalen.se

Förändringarnas vindar blåser

”The line it is drawn
The curse it is cast
The slow one now
Will later be fast
As the present now
Will later be past
The order is rapidly fadin’
And the first one now
Will later be last
For the times they are a-changin’”

Aldrig förr har Bob Dylan och hans texter varit mer aktuella än vad de är idag. Vi lever i oroliga tider där mycket vi vant oss vid förändras. Bob Dylan menar att de som motsätter sig förändringar är de som tar stryk först. Detsamma gäller butiker och affärer. Det är omöjligt att vänta ut förändringar, sannolikheten är stor att du istället vaknar upp en dag och är i otakt med tiden.

Filip Cronberg på Ica Kvantum har förstått att vi hela tiden rör oss framåt och ett sätt att hålla butiken aktuell är genom att utveckla och möta framtiden.

Bob Dylan och hans texter handlar ofta om en protest mot det ofria i samhället. Bob Dylan är en röst för individuell frihet och längtan efter kärlek samt en längtan efter ett bortom. Samma längtan efter ett tillstånd utan oro och med mer harmoni har vi idag. 

Ett försök till att göra allt mer normalt har Köpmannaföreningen tagit genom att ha Klippan Car Show igen. Låt oss fylla gatorna med människor och bilar, låt oss känna oss normala för en stund. Handla, lev och ät lokalt!

Daniel Kristensson, ansvarig utgivare