Söderåsportalen.se

Vem bryr sig om handeln i Klippan?

Om mindre än en månad ska vi rösta på partier och politiker som ska styra de kommande åren. Vi låter alla partier som annonserar i Söderåsjournalen få svara på två frågor. Svaren på frågorna är i det här fallet inte det viktiga utan det framgår för den klarsynte vilka som bryr sig om den lokala handeln. De som driver en butik, har anställda eller företag med alla anställda borde ha intresse av hur partierna ställer sig till lokalt företagande och handel.

Partier som inte bryr sig om att stötta det lokala näringslivet, köpmannaföreningen eller butikerna vill ändå ha din röst. Frågan är om du vill stötta din hembygd och vårt lokala näringsliv och de partier som värnar om dessa eller du struntar i det likt vissa partier? Lokal handel ger bättre förutsättningar för en bra kommunal skattebas, ett brett utbud och en stark lokal ekonomi. Fler företag och butiker ger också möjlighet till fler jobb och praoplatser. Samma företag stöttar vårt föreningsliv och idrottsklubbar som gör livsviktiga insatser för barn och ungdomar samt gör kommunen attraktiv.

Alla partier är välkomna att annonsera i Söderåsjournalen och alla partier får mer än gärna hjälpa till att utveckla handeln och näringslivet. Flera av våra lokala politiker och deras partier vill och gör just det. De trycker sitt material lokalt och annonserar i Söderåsjournalen. Det är ditt val och din röst, tycker du att det är viktigt med ett levande samhälle med lokal handel och praoplatser till våra ung­domar är det mitt förslag att du prioriterar de partier som prioriterar det. Eller väljer du något av de partier som inte bryr sig om den lokala handeln, företagandet och i slutänden dig.

Daniel Kristensson, ansvarig utgivare