Sparbanksstiftelsen hyllar idrottsledare

Sparbanksstiftelsen och Swedbank tillsammans med RF-SISU Skåne uppmärksammar och hyllar idrotts­ledare, som ideellt engagerar sig i barn- och ungdoms­idrotten i Klippan-Perstorp, genom att dela ut stipendier. 

Anders Edvall, BK Frigg i Perstorp och Annette Storm, Ljungbyheds IF, uppmärksammades och fick 7 000 kr var för sina ledar­insatser. Deras respektive förening fick 3 000 kr till fortsatt satsning på barn- och ungdomsverksamhet. På plats för att dela ut checkar och blommor var Bo Svensson från Sparbanksstiftelsen Skånes styrelse och Per Johansson, Swedbank Klippan/Perstorp.

Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar är någon gång under uppväxten med i en idrottsförening. Ledarna har därmed en stor betydelse för inte bara enskilda individer utan också för samhällets utveckling i stort.

– Att vara idrottsledare handlar inte bara om idrott. Det handlar lika mycket om att vara en god förebild med sunda värderingar och visa positiva vägval genom livet. Med stipendierna vill vi uppmärksamma eldsjälar som jobbar med barn och ungdomar, säger Bo Svensson.