Söderåsportalen.se

Sjung om studentens lyckliga dag

Före dagens studentfirande, det vi kallar studenten, fanns någonting som hette studentexamen i Sverige som infördes 1864. En studentexamen innebar att man fick behörighet till universitets eller högskolestudier. Genom en serie stora reformer med början 1968 avskaffades de traditionella universiteten i Sverige. Studentexamen, som tidigare varit grunden för all högre utbildning, avskaffades. Det som lever kvar är Herman Sätherbergs sångtext, Studentsången, som sjungs av gymnasiestudenter varje år. Herman Sätherberg var på sin tid mest känd som den störste pionjären inom svensk sjukgymnastik på 1800-talet och ägde som sådan inter­nationell berömmelse. Han erhöll pris i Paris för sina gymnastiskt-ortopediska instrument.

Precis som studenter vaknar upp dagen efter och möts av en verklighet som innebär konkurrensutsättning är det vardag för alla företagare och butiksägare. Lika viktigt som det är att det finns bra skolor är centrumhandeln en viktig dragningskraft för såväl folkliv som andra typer av etableringar. För att stärka och ta tillvara på den våg av närproducerat och lokal handel som slår mot oss krävs det både bättre tillgänglighet, ökat utbud och starkare samordning mellan kommun, fastighetsägare och handlare.

Vill politikerna främja lokal handel är det ingen raketforskning utan det krävs parkeringsplatser för bilar och hög grad av täthet av butiker där människor kan uträtta många ärenden på en och samma gång. Allt för många politiker har tagit intryck av Richard Floridas idéer om stadsutveckling och förnyelse. Drömmen om ett attraktivt och bilfritt centrum är just en dröm, resultatet blir det motsatta, handel med sjunkande omsättning och färre nyetableringar. Är det någonstans det ska satsas pengar så är det i skolan. Lyckas barnen i skolan är nästan allting vunnet.

Daniel Kristensson, ansvarig utgivare