Naturbränning i Ljungbyhed

För tredje året har fjolårsgräset eldats bort på Ljungbyheds golfbana. Syftet är att gynna flora och fauna som ökar artrikedomen. Arbetet är en del av ett större naturvårdsprojekt i området

Det är pensionärerna som kallar sig ”Ljungdomarna” som umgås på ett värmande sätt.
– Naturbränning är ett gammalt tillvägagångssätt för att ta bort gammalt gräs och få tillbaka ljungen och ängsblommor. Genom att elda upp gräset blir jorden magrare och då ökar växtligheten vilket främjar artrikedomen. Förutom ljung växer det upp fler blomstrande växter vilket lockar till sig bin och insekter. Vi anlägger även sandblottor för att skapa boplatser för solitära bin och andra viktiga vilda pollinerare, säger Jan Berg, en av projektledarna.

Det är mycket skoj och skämt samtidigt som de är fullt fokuserade på att kratta kring elden och med vattenkannor nära till hands. Förutom att umgås passar ”Ljungdomarna” på att ta natur­vårdsansvar.
– Framöver behöver vi endast bränna gräset vart tredje eller vart fjärde år. Redan nu kan vi se hur ljungen tagit sig och vi ska plantera blomsterängar åt bina, avslutar Karl-Olof ”Otta” Lööw.