Lions i Klippan hjälper

Viljan att hjälpa krigsdrabbade i Ukraina är stor. Lions i Klippan vill hjälpa till med det klubben lokalt kan göra. 

För varje försålt påskris skänker Lions club Klippan 50 kronor till Ukraina. Med 300 beställningar handlar det om 15 000 kronor. Dessutom bidrar klubben själva med 10 000 kronor från sin egen kassa. Lions Sverige har startat en nationell insamling för att kunna ge humanitär hjälp och stöd till befolkningen i Ukraina. De totalt 25 000 kronorna skickas i första ledet till Lions Sverigeorganisation för att alla bidrag från övriga klubbar ska kunna samordnas. Lions Klippan har även beslutat att skänka drygt 4 000 kronor till projektet ”Water means life” som syftar till att borra nya brunnar i nordöstra Somalia.

Hjälp från människa till människa

Lions är en av världens största hjälporganisationer med 1,4 miljoner medlemmar. Lions hjälp sker från människa till människa och styrs av lokala behov, då nätverket av medlemmar i Lions finns i 200 länder. Lions internationella motto är ”We serve”, vilket betyder att vi hjälper, och det svenska mottot är ”För samhällsansvar och livskvalité”.