Kittet mellan arbetsmarknadsenhet, utbildning och näringsliv

Klippans kommun har under pandemin inte haft några fysiska företagarträffar och i stället fört dialogen med närings­livet på andra sätt.

– I samtalet med våra företagare framkommer ofta vikten av att det finns ett bra samarbete mellan skola och näringsliv, säger näringslivschef Anders Lindberg.

För att ytterligare bättra på denna samverkan har sedan årsskiftet Burim Nikqi som till större delen arbetar på arbetsmarknadsenheten, även kompletterat näringslivskontoret i vissa frågor.

Det rör sig i första hand om entreprenörskap och ungt företagande. Att Burim brinner för ungdomar och tillsammans med ett intresse av att finnas där för både ungdomarna och arbetsgivarna märks tydligt. Han själv beskriver hur hans lärare i skolan hade ett engagemang som han tagit efter. Engagemanget märks oavsett om det handlar om ungdomars entreprenörskap, sommarlovsentreprenör eller Ung Före­tagsamhet, eller att berätta om företagandets villkor, enligt Burim.
– Jag är en enkel idrottskille som bl.a. både spelat och sedan varit tränare i Klippans FF. Sedan är jag även engagerad i Klippan Padel. Mycket av det jag arbetar med idag handlar om att ta initiativ till det som engagerar och främjar samarbetet mellan arbetsmarknadsenhet, utbildning och näringsliv. Mitt uppdrag kan man säga, är att brygga över arbetsliv, skola och näringsliv.

Att få ett första jobb kan vara svårt för den som inte har tillräckliga språkkunskaper, bristande arbetslivserfarenhet eller saknar något i sin utbildning. En förutsättning i de flesta fall är att ungdomarna fullföljer gymnasiet för att sedan kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

Burim lyfter fram är vikten av ”mjuka värden”.
– När vi jobbar nära och för en löpande dialog med näringslivet och lyssnar till deras behov, får vi en större insikt och förståelse för företagarnas villkor. Här har Klippans kommun de senaste åren satsat mycket på sina medarbetare genom olika utbildningar, för att stärka förståelsen, säger Burim.

Samtidigt brinner Burim för att hjälpa ungdomar, när det går att matcha ungdomar med jobb blir det en win-win situation.
– I år har jag fått ansvar för Ung Drive där jag ska åka runt till alla niondeklassare i Klippan och Ljungbyhed för att berätta om möjligheterna med företagande och UngDrive. En annan del är Nyföretagarcentrum som hjälper människor som vill starta företag. Här fungerar jag som en länk mellan den enskilde entreprenören och den personliga rådgivningen på Nyföretagar­Centrum, avslutar Burim.