Det våras för biodling

Biodling är en fascinerande syssel­sättning för alla som är intresserade av naturen. 

Binas absolut viktigaste uppgift är att pollinera växter och därmed möjliggöra deras befruktning. Det är brist på pollinerande insekter i den svenska naturen. Därför behöver den fler bin. Pollineringen ger fler blommor och kan bidra till att utrotnings­hotade växter lever vidare. Den ger även större skördar av frukt och bär. Honungen är i sammanhanget en bi­produkt i dubbel bemärkelse.