Söderåsportalen.se

Mer kärlek!

Många är trötta på restriktionerna i samhället och begränsningarna i livet. Ett öppet samhälle där vi kan leva normalt är viktigt för såväl människor som samhällets och ekonomins funktion. Pandemin har om något blottlagt bristerna inom sjukvården och äldrevården. Restriktioner och begränsningar kan inte användas för att dölja Potemkinkulissen som dolt bristerna i samhället.

Många människor har ropat efter auktoritära beslut och önskat att det kliver fram någon och tar kommandot. Längtan efter tydliga besked, även när förnuftet sa att sådana inte fanns att få, har varit stor. Inget kan vara farligare. Öppenhet är alltid en styrka, det mörka hemska skyr alltid öppenhet. Vi kan, och bör, eliminera uppenbara risker, men om vi försöker eliminera all risk slutar vi leva.

Ett första steg för att återerövra vårt samhälle är att visa omtanke och kärlek, vilket passar bra inför Alla hjärtans dag. Passa på att stötta lokal handel och näringsliv genom att handla dina varor lokalt. Visa mer kärlek till din familj, vänner och stötta allt det lokala. Vi vill ju ha kvar våra företag även efter krisen. Det är en förändring i tankesättet som vi behöver. Använd hjärtat, agera och stötta lokalt.

Daniel Kristensson, ansvarig utgivare