Destination Söderåsen lanserar stolt sin hållbarhetsutbildning

Under tre års tid har kommunerna Klippan, Svalöv, Åstorp och Bjuv tillsammans med Söderåsens Nationalpark drivit projektet Destination Söderåsen. 

Projektet syftar till att lyfta Söderåsen som destination och har fokus på att erbjuda kompetensutveckling för näringen. Inom ramen för det som kallas Akademi Söderåsen lanseras nu en helt ny utbildning, helt gratis för företagare inom besöksnäringen.

Hållbarhetsutbildningen är framtagen specifikt för er som verkar inom besöksnäringen i Söderåsenområdet, och tar hänsyn till hållbarhetens olika perspektiv (miljö, ekonomiskt, socialt) samt de lokala förutsättningarna som vi har på Söderåsen.

Utbildningen är helt digital och ger deltagarna frihet att gå i egen takt. Den är uppdelad i sju tematiserade delkurser som följer en logisk ordning och kompletterar varandra. Allt med syftet att innehållet är kopplat till företagens affärsutveckling, med praktiska övningar och frågeställningar samt möjlighet att skapa en handlingsplan inom hållbarhet på ett enkelt och nyttigt sätt.

Vi hoppas att alla ska ha nytta av dess rika innehåll och att det ska bidra till en riktigt hållbar framtid för er verksamhet!

För att starta utbildningen går du in på Akademi Söderåsen: https://akademisoderasen.com/