Forsby ängar

Klippans kommun är rikt på ekologiska jordbruk och gårds-butiker. Forsby ängar är ett av dessa jordbruk som syftar till att skapa bättre förutsättningar för jorden som brukas, fokus på markbiologi. 

Genom att förbättra jordhälsan skapas bättre biologisk mångfald. Per och Emelie som driver Forsby ängar, en släktgård sedan 30-talet,
berättar att de plöjer minimalt, håller fälten gröna under så stor del av året som möjligt och återskapar betesmark med lövskog.
– Uppfödning av nöt och lamm är vår huvudsakliga verksamhet. Vi föder även upp kyckling samt har höns, ankor och två grisar. All köttproduktion är hållbar och vi bedriver naturvårdande skötsel. Exempelvis återskapar vi kommunens betesmark med betande får, förklarar Per.

Ekosystem

Forsby ängar är ett ekologiskt regenerativt lantbruk vilket innebär att de inte tillför någon konstgödsel, undviker att plöja jorden, odlar vall som förbättras genom bete och där djuren flyttas regelbundet. För att främja ekosystemen följs naturens egna rörelser där vallen får växa och återhämta sig. Djuren gör jobbet och genom att djuren flyttas minskar risken för parasiter.
– All kalvning och lamning sker utomhus i slutet av april och i maj när växtligheten har kommit igång med full kraft. Vi följer på så vis naturens cykler och använder våra marker på bästa sätt, berättar Per.

Gårdsbutik och museum

Emelie drömmer om att kunna öppna en egen gårdsbutik. På gården har de även ett museum av lantbruksmaskiner. Djurhållningen och markerna hos Forsby ängar förbättrar jordhälsan och främjar biologisk mångfald.
– Drömmen är att kunna ha en egen gårdsbutik med egenproducerade ekologiskt kött från gården. Att människor kan handla lokalproducerad mat, helt utan mellanhänder, är miljö- och klimatsmart. Mat som bidrar till en levande landsbygd, förbättrad jordhälsa och hållbart jordbruk samt ökad djurvälfärd är en vinst för alla, avslutar Emelie.