Ny bok om Klippans historia

Från Åby by till Klippans köping – Text: Tore Donnér, Foto: Axel Blomgren, Bildtexter: Mats Pettersson

”Från Åby by till Klippans köping” hette Tore Donnérs utmärkta uppsats i geografi vid Lunds universitet. Det var redan 1946 som Donnér undersökte hur bondbyn Åby utvecklades till handels­centrum, stationssamhälle och industriort. 

Åby blev alltså Klippans köping och Donnér redogjorde sakligt för hur byn skiftades på 1820-talet och vilken stor betydelse järnvägen fick när den togs i bruk år 1875. Efterhand byggdes industrier i den forna bondbyn och snart fanns läderfabrik, tegelbruk, yllefabrik, mejeri m.m. Arbeten för invånarna på orten fanns givetvis också på pappersbruket vid det ursprungliga
Klippan nere vid Rönne å.

Tore Donnér (1915-1996) kom till Klippan efter att hans unga mamma gått bort när han var sju år. Han fick ett nytt hem hos en avlägsen släkting, Herman Lindgren på Villa­gatan. Efter realexamen i Klippan och studenten i Helsingborg studerade han biologi och geografi i Lund. I sina uppsatser i Lund utforskade han sin uppväxtmiljö i Klippan.

När Från Åby by till Klippans köping nu blivit bok har den illustrerats med ett tiotal kartor och stadsplaner och cirka 120 foton av Axel Blomgren. Blomgrens foton har fått informativa texter av Mats Pettersson och boken ingår i samma serie som På Klippans gator och Med Klippan i fokus.

Text: Mats Pettersson • Foto: Axel Blomgren