Hållbarhetsutbildning, lär känna din destination och kampanjer

Samtidigt som projektet Destination Söderåsen pågår har ett nytt projekt som säkrar framtidens in­satser blivit beviljat. Här berättar Projektledare Fredrik Kocon mer.

Vad händer i projekt Destination Söderåsen just nu?

– I projektet arbetar vi intensivt med att skapa bästa förutsättningar för näringen att stärka sitt varumärke som en del av Söderåsen. Konkret innebär det att vi producerat utbildningsfilmen “Lär känna din destination” som finns att ta del av på www.akademisoderasen.com. Vi arbetar även med en hållbarhetsutbildning som kommer fungera både som en utbildning samt ett verktyg för näringen att skapa och genomföra sin handlingsplan. Bildbanken fylls på och digitala marknadsföringskampanjer genomförs. Kampanjerna kommer läggas upp under Akademi Söderåsen med guider och mallar så att varje verksamhet snabbt och effektivt kan skapa egna kampanjer som en del av Söderåsen.

Hur avslutas projektet?

– Syftet med projektet är att lyfta Söderåsensamarbetet genom att arbeta fram en handlingsplan som verkställs när projektet avslutas. Handlingsplanen bygger vidare på det arbete som gjorts under projektet samt adderar nya strategier och aktiviteter som gör att vi gemensamt i samverkan arbetar mot visionen “Söderåsen, en nära vildmark med plats för dramatik och stillhet”. Det övergripande målet med Söderåsensamarbetet är att bidra till att det sker utveckling både inom kunskapsöverföring, marknadsföring samt i nästa steg även evenemang.

Vad är Söderåsen 2.0?

– Söderåsen 2.0 är ett LEADER-projekt som kommer säkerställa att vi har resurser att ta Söderåsensamarbetet till nästa nivå. Projektet startar i januari 2022 och sträcker sig över två år. Syftet och målet är att stärka de olika portarna till Söderåsen för jämnare beläggning och efterfrågan, tydlig-göra och utveckla “servicepunkter”. En servicepunkt kan t.ex. vara en boendeanläggning som tillhandahåller produkter och tjänster som under-lättar för besökaren. Det kan vara en boendeanläggning som erbjuder cykeluthyrning, mat från partners, bokar aktiviteter hos partner m.m. Fokus är samverkan och att göra Söderåsen ännu mer tillgängligt med en tydlighet för besökaren. Evenemang kommer genomföras på respektive port. Exempel på portar är: Skäralid, Röstånga, Tingvalla, Billesholm, Kågeröd, Ljungbyhed och Klåveröd.