Internationella Ljungbyhed

Ljungbyhed har varit en knutpunkt genom historien. Först genom upprättandet av Herrevadskloster och sedan Spångens gästgiveri men inte minst militärhistoriskt både som svenska flygets vagga utan även husarer, dragoner med mera. 

Inte lika känt är karantänlägret för krigsfångar där tusentals människor från olika länder fick tillfälle att rengöra sig, läkarundersökas, få närande mat, kunna sova tryggt, få varma kläder, känna frihet och vänlighet i väntan på transport till sina respektive hemländer. Ljungbyhed stod värd för karantänläger 1918-1919 och Ljungbyheds militärhistoriska museum har både fotografier och guider som kan berätta historier från den tiden. Krigs­fångarna blev en stor social händelse och många ville träffa de utländska soldaterna.

En inte lika munter historia från tiden med krigsfångarna var att de inte kunde förmå sig att använda torrklosetterna utan de satt sig på heden istället. Följaktligen luktade och såg det ut som riktigt svineri men innan avfärd fick de forna krigsfångarna med spade vända ned avföringen i jorden och marken såg sedan ut som om den blivit odlad. Fyra engelska soldater lämnade aldrig Ljungbyhed utan ligger än idag begravda på Riseberga kyrkogård.