September – den mångsidiga trädgårdsmånaden

Helen på Bjärhus växtbutik ger tips inför hösten

Skörda, plantera, gallra och planera hör till september månad. Det är fuktigt i luften och varmt i jorden, bäst förut­sättningar att plantera. Helen Andersson, Bjärhus växtbutik ger tips inför hösten:

– Köper du vårlökar nu är urvalet som störst och kvaliteten som bäst vilket ger fina färggranna blommor till våren. Planterar du klätterväxter vid huset eller pergolan får de en tidig start i vår och hinner upp och täcka mycket mer av din spaljé än om du väntar till våren. Vänd jorden i odlings-landet så återhämtar den sig bättre. Vänd gärna ner lite av löven från träden i jorden. En del av löven kan krattas direkt in i rabatter mellan perenner och under träd och buskar. Under lövtäcket trivs maskar och andra smådjur.

JAS

Det är sista månaden att beskära träd och buskar, JAS står för juli-augusti-september. Rensa, ta bort grenar som växer inåt och uppåt gäller inte minst fruktträd som behöver ljus i kronan.
– Kom ihåg att rengöra verktygen med rödsprit så inte svamp- och virussjuk-domar kan sprida sig, säger Helen.

Gräsmatta

Under den fuktiga hösten är det som bäst att anlägga gräsmattor då fröna hinner gro och rötterna etablera sig. Eftersom det är fukt­igare behöver du inte vattna lika ofta heller.