Foto: Mickael Tannus/Destination Söderåsen

Söderåsen lyfter fram möjligheterna

LEADER-projektet Destination Söderåsen drivs av de fyra kommunerna Bjuv, Klippan, Svalöv och Åstorp samt Söderåsens nationalpark. Vi vill visa på hela den fantastiska bredd Söderåsen har, och etablera området som en hållbar natur­destination i världsklass.

LEADER-projektet Destination Söderåsen finansieras delvis genom bidrag, och bygger på engagemang från aktörer inom besöks­näringen.

Projektet inleddes 2018 med en förberedande fas då nuläget kartlades. Sedan har näringen runt åsen bjudits in till gemensamma workshops, bl.a. kring vision och kring vad som är viktigast att utveckla. En av nyckeldelarna i projektet är att arbeta med utbildningar och kompetensutveckling för aktörerna som är med i projektet. Detta med olika fokus, till exempel digitalisering, värdskap och hållbarhet. Därtill en gemensam marknadsföring som lyfter det lokala och unika med Söderåsen som besöksmål. 

En projektledare som utgår från Svalövs kommun leder projektet, tillsammans med representanter från alla fyra kommuners näringslivsavdelningar och från Söderåsens Nationalpark.

Söderåsen marknadsförs genom en gemensam hemsida. En ny version av hemsidan lanserades genom projektet hösten 2020.

Söderåsen har massor att erbjuda – gå in på www.soderasen.com och upptäck när­området!