Klippans gymnastikkrets – Ebba Helgesson (barngymnastik)

Prisregn över idrottsledare

Sparbanksstiftelserna i Skåne tillsammans med RF-SISU Skåne uppmärk­sammar och hyllar idrottsledare som ideellt engagerar sig i barn- och ungdomsidrotten i Skåne.

Nästan 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige är någon gång under sin uppväxt med i en idrottsförening. Ungdomsledare har en stor betydelse för unga och är förebilder som påverkar samhällsutvecklingen. I Klippan med omnejd har flera ledare fått årets stipendium för sina goda ledarinsatser och föreningen får 5000 kronor för fortsatt satsning på barn- och ungdomsverksamhet. Per Johansson från Swedbank i Klippan har varit ute och överlämnat diplom och checkar till årets idrottsledare och dess föreningar.
– Att få komma ut till föreningarna och träffa ledare som engagerar sig för barn och ungdomar är lärorikt och när vi kan överlämna 5 000 kronor till ledaren och ytterligare 5 000 kronor till föreningen möts man av glada miner av förklarliga skäl, säger Per.