Tips för dig som vill ut i naturen

Pandemin har fört med sig att många stannar hemmavid när de är lediga. På grund av smittorisk vill man träffas utom­hus och röra sig i naturen. 

Skäralid i Söderåsens Nationalpark är oftast det ställe som man först kommer att tänka på och väljer att besöka. Det finns ett gott utbud av andra ställen att åka till, där naturen är minst lika vacker och lättillgänglig.

Åker du 7 minuter söderut från Skäralid når du t.ex. den södra entrén till Söderåsens Nationalpark, som ligger i Röstånga. Även här finns en stor parkering, och kringliggande verksamheter såsom Röstånga Turistinformation, offentlig toalett, ICA-butik och ett café.

Inom Klippans kommun finns även andra fina naturområden. Här nedan finner du mer information om några av dem.

Klöva hallar

Klöva hallar är en systerdal till Skäralids sprickdal i Söderåsens nationalpark. Även här finns magnifika utsikter och Skåneleden passerar i området. Fikaplatser med bord och bänkar finns på flera ställen. Parkering och toalett finns intill gamla dansbanan Klöva hallar, 5 km söder om Klippan. En mindre parkering finns även på sydsidan vid ut­sikten Soffabacken, populär bland klättrare.
Tänk på att Soffabacken har beträdnads­förbud 1 mars-31 juli!

Vedby Strövområde

Nordöst om Klippans tätort ligger Vedby Strövområde. Stiftelsen Skånska Landskap har markerade vandringsleder i om­rådet. Bänkar och bord finns i anslutning till parkerings­platsen.

Herrevadsklosters Naturreservat

Herrevadsklosters Naturreservat består av beteshagar med mycket gamla ekar. Du når reservatet som ligger nära Ljungbyhed, via en mindre parkering i reservatets östra del vid Nybodamm, eller parkerar du vid kanotrastplatsen vid Rönne å. Även busshållplats finns i nära anslutning.

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer även när du är utomhus. Undvik trängsel på grönytor, grill- och fikaplatser. Tänk på att det finns fler naturområden att besöka. Välj ett annat område om parkeringen är full!

Fler tips och mer information finns på: 
www.soderasen.com 
www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/naturreservat.html 
www.skanskalandskap.se