Söderåsportalen.se

Släpp in våren

En härlig tid står framför oss med vårens intåg där blommorna knoppar sig och gräsmattan blir grön igen. Påsken står för dörren och påskens religiösa budskap är att påminna om Jesus lidande, död och återuppståndelse. Kan vi se påskens budskap metaforiskt där vi genomlidit en pandemi som drabbat oss alla på något vis och att vi nu är på väg mot återuppståndelse? Vi längtar både efter solens strålar och en normal vardag där vi kan uppleva, handla och äta hemmavid men även resa iväg.

Restriktionerna i samhället har drabbat föreningarna hårt när barn och ung­domar inte fått eller kunnat röra på sig. All forskning visar att fysisk aktivitet påverkar koncentrationsförmågan och därmed inlärningsförmågan. Barn som rör på sig förbättrar motoriken, koncentrationen och skolprestationen. Föreningar utan aktiva medlemmar tynar fort bort och barn som skapar stillasittande vanor ger långsiktiga problem på både individ- och samhällsnivå.

Ändrade köpmönster gör att fler butiker ändrar till digital marknadsföring fast det i förlängningen gör att deras butik tvingas slå igen när deras kunder hittar andra digitala och billigare alternativ. Vi kan påverka vår egen framtid genom vårt eget agerande. Att inte göra något alls är att ge upp. Eller som Tage Danielssons bevingade ord beskrev det:
”Om man vägrar att se bakåt och inte vågar se framåt så måste man se upp”

Varje beslut vi fattar, eller inte fattar, får betydelse, både för vår egen del men även för andra. Vi är beroende av varandra oavsett om vi vill eller ej. Det är därför det är bättre och smartare att göra saker tillsammans och för varandra. Som att handla av varandra och att vi stöttar lokala butiker. En framtid utan föreningar, butiker och med stillasittande barn är ingen bra framtid. Låt oss hjälpas åt med återuppståndelsen av lokalsamhället.

Daniel Kristensson, ansvarig utgivare