1 april – inget att lita på

Precis som vädret är nyckfullt är den 1 april dagen för nyckfullhet och skojiga upptåg.

I Sverige är att ”narra april” en sed som går tillbaka till 1600-talets mitt. Under många år var 1 april skämt en folklig skämt­tradition som riktades mot barn eller nyanställda. 

Uttryck med fisk och sill knutna till aprilskämtandet är inget unikt för Sverige utan vi har importerat ramsan ”April, april, din dumma sill, jag kan lura dig vart jag vill” från tyskans ”April, April, ich kann dich narren wie ich will”. Din dumma sill är troligen ett svenskt ljudrim till april med motsvarighet i franskans poisson d’avril, ’aprilfisk (makrill)’, som också kommit att beteckna den som blir lurad. 

Det sista ledet ”jag kan lura dig vart jag vill” har sin förklaring i att aprilskämtet i gamla tider ofta bestod i att man lurade någon att bege sig till en avlägsen plats. I Frankrike är det en tradition att fästa ritade fiskar på varandras ryggar (aprilfisk).