Information från LEADER-projektet Destination Söderåsen

Projektadministratör Eva Ogard sitter med i arbetsgruppen för Destination Söderåsen. Här berättar hon om vad som är aktuellt i projektet just nu.

Vad händer i projektet just nu?

Vi fortsätter introducera och lyfta Akademi Söderåsen och få fler företag att anmäla sig. Akademi Söderåsen är vårt digitala verktyg där företagare kan ta del av gratis utbildning. P.g.a. pandemin kan vi inte samla näringen som planerat och därefter satsar vi på fler digitala möten. Där kan vi samlas, nätverka, få inputs från näringen men också informera om vad som är aktuellt i projektet. Vi lägger just nu mycket fokus på upphandlingar som bland annat rör kampanjer, marknadsmaterial, digitalisering och utbildningar. Utöver detta arbetar vi vidare med hur vi ska jobba efter projektets slut i oktober, tillsammans med näringen och ideella föreningar.

Vad är i fokus?

Framtiden efter projektet, fortsatt utveckling av Akademi Söder­åsen, upphandlingar och involvera näringen/föreningar ännu mer i vårt arbete.

Varför ska företagarna på Söderåsen vara med i Akademi Söderåsen?

Idén är en gemensam utvecklingsprocess mellan offentliga aktörer, privata företag och ideella föreningar inom besöksnäringen. Syftet är att skapa ökad affärsnytta, kompetens och utvecklingsmöjligheter via utbildningar och gemensam marknadsföring, men även få tillgång till en gedigen bildbank. Målet är att öka kompetensen och skapa en kultur där vi även lär oss av varandra. Att gå med i akademin skapar stora möjligheter för verksamheter och för fortsatt vidareutveckling. 

Vad finns det för fördelar med att arbeta så som ni gör just nu?

Arbetet med att bli mer digitala, öka kompetensen och skapa marknads­föringsmöjligheter skapar förutsättningar för en ljus fram­tid för verksamheter, ideella föreningar och destinationen i sig. Projektet ska skapa framgång för destinationen på lång sikt och på ett hållbart vis.

Vad hoppas du att projektet ska föra med sig?

Hållbara ekonomiskt välmående företag med nöjda kunder i en välkänd naturdestination. Via utbildning skapa möjligheter för företag att marknadsföra och utveckla sin verksamhet med framgång genom digitala verktyg, bildbank och proffsigt material. Som det står i projektansökan:
”Leaderprojektet Destination Söderåsens mål är att gemensamt – kommunerna, företag, föreningar och Söderåsens nationalpark – utveckla Söderåsen till en hållbar turistdestination som lockar fler besökare, under en längre tid av året, på fler platser inom destinationen och att de stannar längre.”