Leader-projektet ”Expose it” bygger broar över generationsgränserna

Klippan har en stolt tradition av musikskapande och nytänkande. Här finns utrymme för kreativitet och ett brinnande engagemang, som i leaderprojektet ”Expose it” som startades av ungdomars klimat­­oro.

Från att vilja skapa mötesplatser och öka kunskapsnivån kring hållbara miljölösningar där företagare föreläst om vad de gör och studiebesök i verkligheten växte det fram musik- och filmskapande som ett kreativt sätt att bearbeta klimatoron. 15 låtar och nästan lika många musikvideos blev resultatet.

Eldsjälar och musikprofiler som Heléne Lindquist och musikproducenten Patrik Karlsson från Klippan är några av de som har bidragit med kunskapsöverföring och ungdomar som Celine Torstensson med flera andra är den nya generationen av profiler som för Klippanmusiken vidare.
– Det har varit unikt att få jobba med professionella musikproducenter och koppla ihop klimat- och miljöfrågor med musik och skapande. Föreläsningarna gav oss kunskap som vi sedan använde till att vara kreativa och utvecklade musik och videos. Det är texterna som varit i centrum för musiken och vi har blandat många olika genrer, berättar Celine.

Projektet lever vidare som en plattform för musikerna som fortsätter att skriva, sjunga och göra sina röster hörda om miljö och klimat. Förutom en miljömedvetenhet har det skapats ett generationsöverskridande brobyggande av engagemanget och musiken
som alltid utmärkt Klippan. I aktivitets­parken mittemot Sågen­huset i Klippan står nu tre montrar med bilder och texter om och från projektet. Passa på att läsa om projektet och de inblandade. Du kan även scanna QR-koder med din mobil så kommer du till videorna.

EXPOSE IT är ett leaderprojekt som drivs genom den Teater Amabile, med Klippans kommun och Studiefrämjandet som samarbetspartners. På deras hemsida, exposeit.nu, hittar du mer information om projektet, videos och länk till deras låtar på Spotify.