Golfbanan brinner!

I slutet av mars stod delar av golfbanan i Ljungbyhed i lågor och röken spred sig över landskapet. 

Det var ”Ljungdomarna” i golfklubben som är i åldern 60-85 år som var ute och eldade gräs, bedrev naturvårdsbränning på golf­banan.
– Detta är ett gammalt tillvägagångssätt för att ta bort gammalt gräs och få tillbaka ljungen och ängsblommor. Genom att elda upp gräset blir jorden magrare och då ökar växtligheten vilket främjar artrikedomen. Förutom ljung växer det upp fler blomstrande växter vilket lockar till sig bin och insekter. Det är en del projektet, att få fler insekter och fjärilar att trivas, öka pollineringen, förutom att återställa heden, säger Jan Berg, en av projektledarna.

Arbetet är en del av ett större naturvårdsprojekt i området men för ”Ljungdomarna” är det ett sätt att få umgås i pandemitider när många andra aktiviteter är inställda.
– Vi är utomhus, håller avstånd och rör på oss samtidigt som vi har roligt. Det kan inte bli bättre, säger Fred Svegart som eldar gräs.

Arbetet med naturvårdsbränning gynnar både landskapet och artrikedomen. För att verkligen gynna insekterna har det satts upp insektshotell på utvalda platser på golfbanan. Insekts­hotellen kan liknas vid fågelholkar för insekter.