Blommor och bin i fokus

Foto: Tainted Fruit/Wikimedia

World Naked Gardening Day är ett årligt internationellt event som sedan 2005 anordnas den första lördagen i maj av trädgårdsintresserade, i deras egna trädgårdar. 

Det som startade som ett upptåg blev snabbt viralt och har fått en egen hashtag (#WorldNakedGardeningDay) på Instagram och TikTok.

Gör som många andra och släng kläderna och få gjort en hel del trädgårdsarbete. Viktigt att du inte är störande för någon annan. Dagen är avsedd för att vara rolig – släng av dig kläderna och odla naken, känn friheten!

Dagen efter, första söndagen i maj, är det permakulturens dag. Permakultur är en hopdragning av ”PERMAnent agroKULTUR” och står för ”hållbar odling”. Ekoforia i Bökesåkra är Klippans egna permakulturgård som odlar och serverar mat och grönsaker som de ekoforiskt odlat själva.

Biologisk mångfald

Sedan 2002 har  22 maj varit den internationella dagen för biologisk mångfald. Dagen är till för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse och i Sverige är dagen en hyllning till vår artrika natur. Föreningen ”Klippanbygdens natur” brukar uppmärksamma dagen med exkursioner eller liknande. Håll utkik på deras Facebooksida.

Vanligtvis är maj månad starten för många biodlare i Sverige. Du kan hjälpa bin och humlor genom att plantera en mångfald av växter som blommar jämt över sommaren. Högsäsongen för bins honungsproduktion är i juni och juli när maskrosor och fruktträd blommar. Då samlar de på sig den mesta honungen inför vintern. Bin är bra men vilda humlor är lika bra. Med enkla åtgärder kan du snabbt mångdubbla beståndet av humlor i din trädgård såsom odling av vissa växter som kan ge insekterna föda. Det är även enkelt att skapa boplatser för humlor, exempelvis genom att sätta ut upp- och nervända blomkrukor av lera, med hål i botten. Vips har du skapat en perfekt boplats för humlor.